In actie voor het jeugdfonds Sport & Cultuur

This is the fundraising page of Simone van den Berg
from €100 (182%)
Donate now
0 m
/ 15 km
Covered (0%)

Alle kindjes moeten toch eigenlijk kunnen ervaren hoe geweldig het is om een sport te doen welke ze fantastisch vinden? Zo'n sneue gedachte dat dit wellicht niet mogelijk is door de situatie waarin zij geboren worden en dat ze dit niet kunnen ervaren omdat hun ouders het wellicht niet kunnen betalen!

Gelukkig helpt Jeugdfonds Sport & Cultuur hierbij! Samen sporten houd je vitaal, zorgt voor onderlinge verbinding, maakt je gelukkig waardoor je ook zelf eerder een positieve bijdrage levert voor anderen in de maatschappij! Hoe mooi en belangrijk dat alle kindjes mogen sporten!

Sport & Cultuur zijn leuk & belangrijk. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de concentratie. Een kind dat lekker in zijn vel zit presteert beter! Met je donatie steun je het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde materialen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.