L

In actie voor het jeugdfonds Sport & Cultuur

This is the fundraising page of Lukas Kevnerd

( Member of team: Mazars Amsterdam )

from €200 (100%)
Donate now
Aangezien wetenschappelijk is aangetoond dat sport uiterst belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen (zowel geestelijk als lichamelijk), vind ik dat ieder kind - ongeacht de financiële achtergrond van diens ouders/opvoeders - de kans moet krijgen om gezellig met vrienden te sporten. Ik hoop daarom dat ik een steentje bij kan dragen.